Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících jsou uloženy v souladu s platnými zákony České republiky, konkrétně se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré osobní údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu tohoto internetového obchodu v souvislosti s vyřizováním objednávek a nejsou za žádných okolností předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití.

 

Copyright

Veškerý obsah internetového obchodu je chráněn autorským zákonem a je majetkem provozovatele. Žádná část tohoto serveru (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Odpovědnost za informace

Provozovatel upozorňuje, že informace na serveru zčásti pochází od třetích stran (od výrobců a distributorů), takže mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na tomto webu. Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací získaných prostřednictvím provozovaného serveru.